Bilanço ve gelir tablolarını görüntülemek istediğiniz, 'hisse' ve 'dönemi' seçerek 'Tamam' butonuna basınız.
Hisse Dönem Baz Tür
       
Tarihi Maliyetli
GARANTİ BANKASI
  2013/12 2013/09 2013/06 2013/03
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 22,528,098,000 23,507,900,000 17,750,894,000 17,749,523,000
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 1,801,592,000 1,544,487,000 1,458,229,000 1,410,500,000
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 1,602,814,000 1,340,190,000 1,248,420,000 1,192,211,000
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 398,773,000 364,882,000 331,480,000 591,373,000
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 30,825,000 127,745,000 53,704,000 27,036,000
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 1,146,666,000 821,694,000 825,774,000 534,571,000
2.1.4 Diğer Menkul Değerler 26,550,000 25,869,000 37,462,000 39,231,000
2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 198,778,000 204,297,000 209,809,000 218,289,000
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0
2.2.3 Krediler 198,778,000 204,297,000 209,809,000 218,289,000
2.2.4 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0
III. BANKALAR 9,750,391,000 8,765,296,000 8,187,699,000 7,260,765,000
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 190,802,000 136,360,000 76,203,000 0
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 190,802,000 136,360,000 76,203,000 0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 21,630,082,000 22,846,702,000 35,572,289,000 37,639,067,000
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 40,168,000 50,001,000 48,117,000 32,074,000
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 18,998,965,000 20,191,264,000 32,830,666,000 35,007,616,000
5.3 Diğer Menkul Değerler 2,590,949,000 2,605,437,000 2,693,506,000 2,599,377,000
VI. KREDİLER 118,671,399,000 112,945,774,000 106,593,776,000 96,464,395,000
6.1 Krediler 118,189,437,000 112,520,381,000 106,193,354,000 96,034,211,000
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 1,660,748,000 1,122,026,000 1,250,537,000 1,115,900,000
6.1.2 Diğer 116,528,689,000 111,398,355,000 104,942,817,000 94,918,311,000
6.2 Takipteki Krediler 2,538,430,000 2,254,833,000 2,108,263,000 2,273,817,000
6.3 Özel Karşılıklar (-) 2,056,468,000 1,829,440,000 1,707,841,000 1,843,633,000
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 13,984,435,000 12,593,445,000 919,447,000 920,097,000
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 13,581,743,000 12,486,445,000 905,539,000 906,475,000
8.2 Diğer Menkul Değerler 402,692,000 107,000,000 13,908,000 13,622,000
IX. İŞTİRAKLER (Net) 36,698,000 36,698,000 36,683,000 21,099,000
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0
9.2 Konsolide Edilmeyenler 36,698,000 36,698,000 36,683,000 21,099,000
9.2.1 Mali İştirakler 33,032,000 33,032,000 33,017,000 17,433,000
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler 3,666,000 3,666,000 3,666,000 3,666,000
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 3,178,829,000 2,945,760,000 2,766,391,000 2,567,351,000
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 3,074,744,000 2,841,675,000 2,662,306,000 2,463,266,000
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 104,085,000 104,085,000 104,085,000 104,085,000
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0 0 0 0
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0
11.2 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0
11.2.1 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0 0 0 0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0
12.3 Diğer 0 0 0 0
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 114,984,000 37,407,000 23,666,000 2,123,000
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 65,943,000 37,407,000 23,666,000 2,123,000
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 49,041,000 0 0 0
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1,361,366,000 1,156,156,000 1,145,726,000 1,138,418,000
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 58,770,000 45,045,000 49,591,000 54,844,000
15.1 Şerefiye 0 0 0 0
15.2 Diğer 58,770,000 45,045,000 49,591,000 54,844,000
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 149,632,000 150,638,000 154,323,000 155,377,000
XVII. VERGİ VARLIĞI 129,218,000 164,711,000 128,215,000 146,583,000
17.1 Cari Vergi Varlığı 0 0 0 0
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 129,218,000 164,711,000 128,215,000 146,583,000
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 146,104,000 143,905,000 136,634,000 149,551,000
18.1 Satış Amaçlı 146,104,000 143,905,000 136,634,000 149,551,000
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0
XIX. DİĞER AKTİFLER 3,163,808,000 2,800,315,000 2,170,332,000 1,400,101,000
AKTİF TOPLAMI 196,896,208,000 189,820,599,000 177,170,098,000 167,079,794,000
I. MEVDUAT 106,473,588,000 108,571,314,000 101,318,343,000 95,211,308,000
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 1,286,389,000 1,253,409,000 1,358,620,000 1,195,736,000
1.2 Diğer 105,187,199,000 107,317,905,000 99,959,723,000 94,015,572,000
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 1,384,696,000 969,656,000 774,321,000 679,616,000
III. ALINAN KREDİLER 29,478,093,000 24,357,924,000 23,004,726,000 21,838,750,000
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 14,584,234,000 12,139,597,000 11,956,744,000 11,393,932,000
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0 0 0 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 0
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 14,584,234,000 12,139,597,000 11,956,744,000 11,393,932,000
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 10,380,389,000 9,947,102,000 8,807,070,000 7,084,673,000
5.1 Bonolar 1,347,962,000 1,361,490,000 1,272,233,000 1,495,127,000
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0
5.3 Tahviller 9,032,427,000 8,585,612,000 7,534,837,000 5,589,546,000
VI. FONLAR 0 0 0 0
6.1 Müstakriz Fonları 0 0 0 0
6.2 Diğer 0 0 0 0
VII. MUHTELİF BORÇLAR 5,633,849,000 5,550,599,000 5,008,190,000 4,629,128,000
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2,877,758,000 2,777,703,000 1,619,466,000 975,626,000
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 480,000 446,000 491,000 337,000
10.1 Finansal Kiralama Borçları 504,000 467,000 519,000 357,000
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0
10.3 Diğer 0 0 0 0
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 24,000 21,000 28,000 20,000
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 39,105,000 2,221,000 7,448,000 0
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 39,105,000 2,221,000 7,448,000 0
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0
XII. KARŞILIKLAR 3,001,809,000 2,894,139,000 2,843,657,000 2,627,946,000
12.1 Genel Karşılıklar 2,003,908,000 1,743,073,000 1,593,698,000 1,407,003,000
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 377,988,000 487,363,000 431,098,000 416,909,000
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0
12.5 Diğer Karşılıklar 619,913,000 663,703,000 818,861,000 804,034,000
XII. VERGİ BORCU 309,732,000 386,018,000 189,213,000 389,585,000
13.1 Cari Vergi Borcu 309,732,000 386,018,000 189,213,000 389,585,000
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0 0
14.1 Satış Amaçlı 0 0 0 0
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 147,491,000 135,028,000 125,049,000 114,419,000
XVI. ÖZKAYNAKLAR 22,584,984,000 22,088,852,000 21,515,380,000 22,134,474,000
16.1 Ödenmiş Sermaye 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000
16.2 Sermaye Yedekleri 1,848,185,000 1,830,324,000 1,676,286,000 3,160,040,000
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 11,880,000 11,880,000 11,880,000 11,880,000
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları 913,419,000 932,920,000 778,882,000 1,695,410,000
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 174,304,000 174,304,000 174,304,000 741,530,000
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0
16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 1,891,000 1,891,000 1,891,000 1,891,000
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) -23,982,000 -63,225,000 -63,225,000 -63,225,000
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri 770,673,000 772,554,000 772,554,000 772,554,000
16.3 Kar Yedekleri 13,531,239,000 13,537,935,000 13,748,447,000 10,700,027,000
16.3.1 Yasal Yedekler 1,110,148,000 1,109,269,000 1,108,376,000 915,478,000
16.3.2 Statü Yedekleri 0 0 0 0
16.3.3 Olağanüstü Yedekler 12,312,753,000 12,328,514,000 12,548,227,000 9,724,283,000
16.3.4 Diğer Kar Yedekleri 108,338,000 100,152,000 91,844,000 60,266,000
16.4 Kar veya Zarar 3,005,560,000 2,520,593,000 1,890,647,000 4,074,407,000
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı 0 0 0 3,070,325,000
16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı 3,005,560,000 2,520,593,000 1,890,647,000 1,004,082,000
PASİF TOPLAMI 196,896,208,000 189,820,599,000 177,170,098,000 167,079,794,000
GARANTİ BANKASI
 
I. FAİZ GELİRLERİ 12,741,425,000 9,408,974,000 6,324,654,000 3,225,020,000
1.1 Kredilerden Alınan Faizler 9,070,992,000 6,688,535,000 4,391,449,000 2,173,771,000
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 0 0 0 0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler 147,317,000 107,533,000 69,179,000 38,841,000
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 2,218,000 1,607,000 1,015,000 529,000
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 3,408,445,000 2,527,395,000 1,806,527,000 982,722,000
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 37,091,000 27,155,000 19,384,000 10,722,000
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0 0 0 0
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 2,781,257,000 2,279,547,000 1,752,477,000 951,595,000
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 590,097,000 220,693,000 34,666,000 20,405,000
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri 0 0 0 0
1.7 Diğer Faiz Gelirleri 112,453,000 83,904,000 56,484,000 29,157,000
II. FAİZ GİDERLERİ 6,385,794,000 4,556,647,000 2,817,732,000 1,422,016,000
2.1 Mevduata Verilen Faizler 4,468,817,000 3,187,392,000 1,900,226,000 958,256,000
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 861,976,000 621,706,000 401,481,000 199,429,000
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 561,088,000 408,024,000 310,083,000 169,045,000
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 467,861,000 321,063,000 194,270,000 88,882,000
2.5 Diğer Faiz Giderleri 26,052,000 18,462,000 11,672,000 6,404,000
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) 6,355,631,000 4,852,327,000 3,506,922,000 1,803,004,000
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 2,615,473,000 1,988,892,000 1,285,222,000 656,189,000
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 3,135,783,000 2,361,722,000 1,515,853,000 761,760,000
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden 199,585,000 146,603,000 95,401,000 48,086,000
4.1.2 Diğer 2,936,198,000 2,215,119,000 1,420,452,000 713,674,000
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 520,310,000 372,830,000 230,631,000 105,571,000
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere 1,048,000 796,000 415,000 225,000
4.2.2 Diğer 519,262,000 372,034,000 230,216,000 105,346,000
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 56,041,000 56,041,000 9,887,000 2,597,000
VI. TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 296,942,000 256,662,000 254,881,000 141,348,000
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 192,563,000 135,407,000 113,224,000 71,837,000
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -118,984,000 24,256,000 230,107,000 102,790,000
6.3 Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 223,363,000 96,999,000 -88,450,000 -33,279,000
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 457,017,000 326,777,000 269,622,000 145,608,000
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 9,781,104,000 7,480,699,000 5,326,534,000 2,748,746,000
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 1,623,824,000 1,101,858,000 958,847,000 538,518,000
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 4,206,165,000 3,084,458,000 1,890,921,000 893,436,000
XI. NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X) 3,951,115,000 3,294,383,000 2,476,766,000 1,316,792,000
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0 0 0 0
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0 0 0 0
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV) 3,951,115,000 3,294,383,000 2,476,766,000 1,316,792,000
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 945,555,000 773,790,000 586,119,000 312,710,000
16.1 Cari Vergi Karşılığı 541,652,000 440,689,000 261,853,000 226,454,000
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 403,903,000 333,101,000 324,266,000 86,256,000
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) 3,005,560,000 2,520,593,000 1,890,647,000 1,004,082,000
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0
18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0
18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 0 0
18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0
19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0
19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 0 0
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) 0 0 0 0
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 0 0 0 0
21.1 Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0 0 0 0
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) 0 0 0 0
DİĞER KAR/ZARAR - - - -
XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) 3,005,560,000 2,520,593,000 1,890,647,000 1,004,082,000
23.1 Grubun Karı/Zararı 3,005,560,000 2,520,593,000 1,890,647,000 1,004,082,000
23.2 Azınlık Hakları Karı/Zararı (-) - - - -
Hisse Başına Kar/Zarar 0.72 0.60 0.45 0.00