Bilanço ve gelir tablolarını görüntülemek istediğiniz, 'hisse' ve 'dönemi' seçerek 'Tamam' butonuna basınız.
Hisse Dönem Baz Tür
       
Tarihi Maliyetli
GARANTİ BANKASI
  2014/09 2014/06 2014/03 2013/12
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 23,994,492,000 23,465,735,000 21,858,492,000 22,528,098,000
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 1,733,690,000 1,745,135,000 2,007,655,000 1,801,592,000
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 1,536,173,000 1,541,679,000 1,814,095,000 1,602,814,000
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 349,135,000 396,405,000 351,564,000 398,773,000
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 65,154,000 56,072,000 67,714,000 30,825,000
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 1,098,591,000 1,067,278,000 1,366,344,000 1,146,666,000
2.1.4 Diğer Menkul Değerler 23,293,000 21,924,000 28,473,000 26,550,000
2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 197,517,000 203,456,000 193,560,000 198,778,000
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0
2.2.3 Krediler 197,517,000 203,456,000 193,560,000 198,778,000
2.2.4 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0
III. BANKALAR 8,643,972,000 7,811,575,000 9,778,261,000 9,750,391,000
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 126,901,000 190,802,000
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0 0 126,901,000 190,802,000
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 21,221,220,000 20,207,808,000 20,996,956,000 21,630,082,000
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 91,234,000 95,076,000 91,769,000 40,168,000
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 19,359,555,000 18,271,553,000 19,092,098,000 18,998,965,000
5.3 Diğer Menkul Değerler 1,770,431,000 1,841,179,000 1,813,089,000 2,590,949,000
VI. KREDİLER 130,755,775,000 123,111,192,000 121,171,585,000 118,671,399,000
6.1 Krediler 130,188,244,000 122,592,406,000 120,663,432,000 118,189,437,000
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 2,305,257,000 1,692,024,000 1,637,008,000 1,660,748,000
6.1.2 Diğer 127,882,987,000 120,900,382,000 119,026,424,000 116,528,689,000
6.2 Takipteki Krediler 2,990,968,000 2,730,062,000 2,679,063,000 2,538,430,000
6.3 Özel Karşılıklar (-) 2,423,437,000 2,211,276,000 2,170,910,000 2,056,468,000
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 20,099,245,000 19,098,000,000 17,770,438,000 13,984,435,000
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 17,647,227,000 17,159,441,000 16,303,032,000 13,581,743,000
8.2 Diğer Menkul Değerler 2,452,018,000 1,938,559,000 1,467,406,000 402,692,000
IX. İŞTİRAKLER (Net) 36,698,000 36,698,000 36,698,000 36,698,000
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0
9.2 Konsolide Edilmeyenler 36,698,000 36,698,000 36,698,000 36,698,000
9.2.1 Mali İştirakler 33,032,000 33,032,000 33,032,000 33,032,000
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler 3,666,000 3,666,000 3,666,000 3,666,000
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 3,352,406,000 3,300,706,000 3,247,709,000 3,178,829,000
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 3,248,321,000 3,196,621,000 3,143,624,000 3,074,744,000
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 104,085,000 104,085,000 104,085,000 104,085,000
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0 0 0 0
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0
11.2 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0
11.2.1 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0 0 0 0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0
12.3 Diğer 0 0 0 0
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 216,354,000 53,977,000 213,158,000 114,984,000
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 36,155,000 25,515,000 93,904,000 65,943,000
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 180,199,000 28,462,000 119,254,000 49,041,000
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1,235,736,000 1,239,974,000 1,207,109,000 1,361,366,000
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 167,054,000 170,627,000 176,044,000 58,770,000
15.1 Şerefiye 0 0 0 0
15.2 Diğer 167,054,000 170,627,000 176,044,000 58,770,000
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 139,193,000 140,237,000 152,991,000 149,632,000
XVII. VERGİ VARLIĞI 231,027,000 227,317,000 126,528,000 129,218,000
17.1 Cari Vergi Varlığı 0 0 0 0
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 231,027,000 227,317,000 126,528,000 129,218,000
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 150,778,000 148,269,000 151,807,000 146,104,000
18.1 Satış Amaçlı 150,778,000 148,269,000 151,807,000 146,104,000
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0
XIX. DİĞER AKTİFLER 2,913,680,000 2,864,966,000 2,666,632,000 3,163,808,000
AKTİF TOPLAMI 214,891,320,000 203,622,216,000 201,688,964,000 196,896,208,000
I. MEVDUAT 113,885,962,000 110,538,382,000 109,794,483,000 106,473,588,000
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 1,684,698,000 1,487,568,000 1,200,108,000 1,286,389,000
1.2 Diğer 112,201,264,000 109,050,814,000 108,594,375,000 105,187,199,000
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 1,444,983,000 1,192,754,000 1,745,365,000 1,384,696,000
III. ALINAN KREDİLER 32,049,646,000 29,887,539,000 29,052,385,000 29,478,093,000
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 14,666,937,000 11,725,571,000 15,159,007,000 14,584,234,000
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0 0 0 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 0
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 14,666,937,000 11,725,571,000 15,159,007,000 14,584,234,000
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 13,834,196,000 12,435,339,000 10,551,397,000 10,380,389,000
5.1 Bonolar 1,396,646,000 1,485,300,000 1,771,039,000 1,347,962,000
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0
5.3 Tahviller 12,437,550,000 10,950,039,000 8,780,358,000 9,032,427,000
VI. FONLAR 0 0 0 0
6.1 Müstakriz Fonları 0 0 0 0
6.2 Diğer 0 0 0 0
VII. MUHTELİF BORÇLAR 6,915,576,000 6,381,383,000 5,567,660,000 5,633,849,000
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2,783,350,000 2,888,418,000 2,561,516,000 2,877,758,000
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 263,000 329,000 489,000 480,000
10.1 Finansal Kiralama Borçları 276,000 344,000 513,000 504,000
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0
10.3 Diğer 0 0 0 0
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 13,000 15,000 24,000 24,000
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 117,461,000 141,689,000 48,131,000 39,105,000
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 113,894,000 139,061,000 48,131,000 39,105,000
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 3,567,000 2,628,000 0 0
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0
XII. KARŞILIKLAR 3,531,004,000 3,363,159,000 3,225,627,000 3,001,809,000
12.1 Genel Karşılıklar 2,330,763,000 2,156,696,000 2,092,110,000 2,003,908,000
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 535,364,000 465,469,000 453,898,000 377,988,000
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0
12.5 Diğer Karşılıklar 664,877,000 740,994,000 679,619,000 619,913,000
XII. VERGİ BORCU 414,166,000 633,668,000 427,213,000 309,732,000
13.1 Cari Vergi Borcu 414,166,000 633,668,000 427,213,000 309,732,000
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0 0
14.1 Satış Amaçlı 0 0 0 0
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 142,119,000 145,004,000 145,780,000 147,491,000
XVI. ÖZKAYNAKLAR 25,105,657,000 24,288,981,000 23,409,911,000 22,584,984,000
16.1 Ödenmiş Sermaye 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000
16.2 Sermaye Yedekleri 2,376,063,000 2,409,749,000 1,913,016,000 1,848,185,000
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 11,880,000 11,880,000 11,880,000 11,880,000
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları 1,398,463,000 1,502,449,000 938,570,000 913,419,000
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 175,034,000 175,034,000 174,304,000 174,304,000
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0
16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 1,891,000 1,891,000 1,891,000 1,891,000
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 18,122,000 -52,178,000 15,698,000 -23,982,000
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri 770,673,000 770,673,000 770,673,000 770,673,000
16.3 Kar Yedekleri 16,106,911,000 16,108,459,000 13,531,005,000 13,531,239,000
16.3.1 Yasal Yedekler 1,131,334,000 1,131,451,000 1,110,126,000 1,110,148,000
16.3.2 Statü Yedekleri 0 0 0 0
16.3.3 Olağanüstü Yedekler 14,838,823,000 14,838,840,000 12,312,753,000 12,312,753,000
16.3.4 Diğer Kar Yedekleri 136,754,000 138,168,000 108,126,000 108,338,000
16.4 Kar veya Zarar 2,422,683,000 1,570,773,000 3,765,890,000 3,005,560,000
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı 0 0 3,005,560,000 0
16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı 2,422,683,000 1,570,773,000 760,330,000 3,005,560,000
PASİF TOPLAMI 214,891,320,000 203,622,216,000 201,688,964,000 196,896,208,000
GARANTİ BANKASI
 
I. FAİZ GELİRLERİ 11,111,920,000 7,396,888,000 3,571,150,000 12,741,425,000
1.1 Kredilerden Alınan Faizler 8,120,402,000 5,264,158,000 2,571,897,000 9,070,992,000
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 0 0 0 0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler 117,038,000 85,043,000 45,018,000 147,317,000
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 3,570,000 2,345,000 1,483,000 2,218,000
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 2,769,525,000 1,980,724,000 921,906,000 3,408,445,000
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 28,893,000 22,129,000 9,335,000 37,091,000
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0 0 0 0
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 1,499,262,000 1,057,574,000 508,532,000 2,781,257,000
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 1,241,370,000 901,021,000 404,039,000 590,097,000
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri 0 0 0 0
1.7 Diğer Faiz Gelirleri 101,385,000 64,618,000 30,846,000 112,453,000
II. FAİZ GİDERLERİ 5,828,085,000 3,981,024,000 2,053,934,000 6,385,794,000
2.1 Mevduata Verilen Faizler 3,886,485,000 2,669,200,000 1,345,988,000 4,468,817,000
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 750,952,000 504,788,000 342,404,000 861,976,000
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 612,255,000 443,600,000 195,628,000 561,088,000
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 570,699,000 357,661,000 165,301,000 467,861,000
2.5 Diğer Faiz Giderleri 7,694,000 5,775,000 4,613,000 26,052,000
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) 5,283,835,000 3,415,864,000 1,517,216,000 6,355,631,000
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 2,261,350,000 1,484,755,000 730,269,000 2,615,473,000
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 2,833,931,000 1,845,424,000 890,341,000 3,135,783,000
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden 180,528,000 119,697,000 58,296,000 199,585,000
4.1.2 Diğer 2,653,403,000 1,725,727,000 832,045,000 2,936,198,000
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 572,581,000 360,669,000 160,072,000 520,310,000
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere 943,000 492,000 196,000 1,048,000
4.2.2 Diğer 571,638,000 360,177,000 159,876,000 519,262,000
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 1,842,000 1,841,000 0 56,041,000
VI. TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -55,959,000 -66,760,000 145,707,000 296,942,000
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı -51,729,000 -277,022,000 13,018,000 192,563,000
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -626,479,000 -190,704,000 -115,347,000 -118,984,000
6.3 Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 622,249,000 400,966,000 248,036,000 223,363,000
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 406,742,000 241,336,000 130,410,000 457,017,000
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 7,897,810,000 5,077,036,000 2,523,602,000 9,781,104,000
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 1,304,064,000 787,622,000 417,738,000 1,623,824,000
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 3,454,933,000 2,237,163,000 1,102,148,000 4,206,165,000
XI. NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X) 3,138,813,000 2,052,251,000 1,003,716,000 3,951,115,000
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0 0 0 0
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0 0 0 0
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV) 3,138,813,000 2,052,251,000 1,003,716,000 3,951,115,000
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 716,130,000 481,478,000 243,386,000 945,555,000
16.1 Cari Vergi Karşılığı 895,936,000 678,068,000 237,884,000 541,652,000
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı -179,806,000 -196,590,000 5,502,000 403,903,000
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) 2,422,683,000 1,570,773,000 760,330,000 3,005,560,000
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0
18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0
18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 0 0
18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0
19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0
19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 0 0
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) 0 0 0 0
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 0 0 0 0
21.1 Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0 0 0 0
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) 0 0 0 0
DİĞER KAR/ZARAR - - - -
XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) 2,422,683,000 1,570,773,000 760,330,000 3,005,560,000
23.1 Grubun Karı/Zararı 2,422,683,000 1,570,773,000 760,330,000 3,005,560,000
23.2 Azınlık Hakları Karı/Zararı (-) - - - -
Hisse Başına Kar/Zarar 0.58 0.37 0.18 0.72