Bilanço ve gelir tablolarını görüntülemek istediğiniz, 'hisse' ve 'dönemi' seçerek 'Tamam' butonuna basınız.
Hisse Dönem Baz Tür
       
Tarihi Maliyetli
GARANTİ BANKASI
  2015/12 2015/09 2015/06 2015/03
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 25,151,523,000 32,948,561,000 25,549,214,000 25,083,872,000
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 1,848,467,000 2,738,487,000 2,130,048,000 2,320,949,000
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 1,650,349,000 2,542,217,000 1,932,928,000 2,121,030,000
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 88,444,000 37,676,000 68,518,000 105,557,000
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 45,474,000 47,923,000 64,756,000 58,233,000
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 1,483,489,000 2,420,832,000 1,772,500,000 1,931,532,000
2.1.4 Diğer Menkul Değerler 32,942,000 35,786,000 27,154,000 25,708,000
2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 198,118,000 196,270,000 197,120,000 199,919,000
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0
2.2.3 Krediler 198,118,000 196,270,000 197,120,000 199,919,000
2.2.4 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0
III. BANKALAR 11,847,495,000 12,424,070,000 8,285,418,000 10,270,751,000
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 61,069,000 120,201,000 0 0
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 61,069,000 120,201,000 0 0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 20,519,801,000 19,076,017,000 19,706,301,000 19,588,525,000
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 334,569,000 97,615,000 101,757,000 100,216,000
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 18,761,559,000 17,517,992,000 17,887,559,000 17,466,027,000
5.3 Diğer Menkul Değerler 1,423,673,000 1,460,410,000 1,716,985,000 2,022,282,000
VI. KREDİLER 159,139,923,000 159,579,227,000 149,078,647,000 145,121,425,000
6.1 Krediler 158,303,596,000 158,860,757,000 148,385,499,000 144,473,387,000
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 3,132,513,000 2,838,701,000 2,950,410,000 2,821,776,000
6.1.2 Diğer 155,171,083,000 156,022,056,000 145,435,089,000 141,651,611,000
6.2 Takipteki Krediler 4,404,025,000 3,756,369,000 3,662,377,000 3,413,624,000
6.3 Özel Karşılıklar (-) 3,567,698,000 3,037,899,000 2,969,229,000 2,765,586,000
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 21,755,812,000 21,752,920,000 20,735,216,000 19,558,499,000
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 17,776,978,000 17,632,975,000 17,040,917,000 16,495,443,000
8.2 Diğer Menkul Değerler 3,978,834,000 4,119,945,000 3,694,299,000 3,063,056,000
IX. İŞTİRAKLER (Net) 36,698,000 36,698,000 36,698,000 36,698,000
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0
9.2 Konsolide Edilmeyenler 36,698,000 36,698,000 36,698,000 36,698,000
9.2.1 Mali İştirakler 33,032,000 33,032,000 33,032,000 33,032,000
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler 3,666,000 3,666,000 3,666,000 3,666,000
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 4,446,499,000 4,592,301,000 4,209,375,347 4,025,228,039
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 4,342,263,000 4,488,065,000 4,105,139,347 3,920,992,000
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 104,236,000 104,236,000 104,236,000 104,236,000
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0 0 0 0
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0
11.2 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0
11.2.1 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0 0 0 0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0
12.3 Diğer 0 0 0 0
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 680,997,000 819,770,000 478,780,000 337,343,000
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 68,099,000 56,452,000 46,846,000 27,813,000
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 612,898,000 763,318,000 431,934,000 309,530,000
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 3,074,225,000 1,373,890,000 1,344,580,000 1,326,965,000
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 182,590,000 166,870,000 168,209,000 168,883,000
15.1 Şerefiye 0 0 0 0
15.2 Diğer 182,590,000 166,870,000 168,209,000 168,883,000
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 381,270,000 144,028,000 145,174,000 146,320,000
XVII. VERGİ VARLIĞI 381,541,000 312,335,000 404,171,000 575,624,000
17.1 Cari Vergi Varlığı 0 60,564,000 43,899,000 0
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 381,541,000 251,771,000 360,272,000 575,624,000
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 346,979,000 296,172,000 224,430,000 166,268,000
18.1 Satış Amaçlı 346,979,000 296,172,000 224,430,000 166,268,000
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0
XIX. DİĞER AKTİFLER 4,487,697,000 4,318,085,000 3,415,858,000 3,517,892,000
AKTİF TOPLAMI 254,342,586,000 260,699,632,000 235,912,119,347 232,245,242,039
I. MEVDUAT 140,899,332,000 149,357,659,000 132,043,136,000 128,803,433,000
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 1,566,920,000 2,640,251,000 1,290,511,000 1,414,289,000
1.2 Diğer 139,332,412,000 146,717,408,000 130,752,625,000 127,389,144,000
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 2,263,637,000 3,332,963,000 2,395,834,000 3,133,867,000
III. ALINAN KREDİLER 33,437,797,000 33,958,332,000 32,412,072,000 31,733,794,000
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 15,068,161,000 13,583,145,000 11,854,735,000 12,598,338,000
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0 0 0 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 0
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 15,068,161,000 13,583,145,000 11,854,735,000 12,598,338,000
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 14,198,769,000 15,041,637,000 13,968,656,000 13,694,582,000
5.1 Bonolar 950,933,000 1,185,402,000 1,375,314,000 1,431,265,000
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0
5.3 Tahviller 13,247,836,000 13,856,235,000 12,593,342,000 12,263,317,000
VI. FONLAR 0 0 0 0
6.1 Müstakriz Fonları 0 0 0 0
6.2 Diğer 0 0 0 0
VII. MUHTELİF BORÇLAR 8,336,852,000 8,177,843,000 7,650,493,000 6,942,313,000
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 3,825,065,000 3,913,749,000 3,107,583,000 3,014,527,000
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 10,968,000 12,584,000 408,000 401,000
10.1 Finansal Kiralama Borçları 11,985,000 13,909,000 430,000 424,000
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0
10.3 Diğer 0 0 0 0
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 1,017,000 1,325,000 22,000 23,000
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 250,491,000 338,776,000 231,843,000 325,746,000
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 221,563,000 286,674,000 205,323,000 246,925,000
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 28,928,000 52,102,000 26,520,000 78,821,000
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0
XII. KARŞILIKLAR 4,250,064,000 4,269,806,000 3,963,349,000 3,829,637,000
12.1 Genel Karşılıklar 3,002,057,000 2,960,429,000 2,725,159,000 2,620,086,000
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 529,537,000 596,666,000 537,207,000 524,029,000
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0
12.5 Diğer Karşılıklar 718,470,000 712,711,000 700,983,000 685,522,000
XII. VERGİ BORCU 660,603,000 278,830,000 318,795,000 571,340,000
13.1 Cari Vergi Borcu 660,603,000 278,830,000 318,795,000 571,340,000
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0 0
14.1 Satış Amaçlı 0 0 0 0
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 159,792,000 167,806,000 149,280,000 138,249,000
XVI. ÖZKAYNAKLAR 30,981,055,000 28,266,502,000 27,815,935,347 27,459,015,039
16.1 Ödenmiş Sermaye 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000
16.2 Sermaye Yedekleri 2,870,616,000 985,851,000 1,072,169,588 1,198,683,020
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 11,880,000 11,880,000 11,880,000 11,880,000
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları 441,960,000 39,129,000 102,631,588 282,966,020
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 1,631,907,000 175,403,000 175,403,000 175,034,000
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0
16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 1,891,000 1,891,000 1,891,000 1,891,000
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 86,407,000 37,007,000 59,823,000 6,371,000
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri 696,571,000 720,541,000 720,541,000 720,541,000
16.3 Kar Yedekleri 20,503,932,000 20,595,638,000 20,571,498,171 17,443,642,171
16.3.1 Yasal Yedekler 1,168,329,000 1,169,081,000 1,167,498,000 1,131,025,000
16.3.2 Statü Yedekleri 0 0 0 0
16.3.3 Olağanüstü Yedekler 19,159,612,000 19,240,080,000 19,239,595,171 16,190,294,171
16.3.4 Diğer Kar Yedekleri 175,991,000 186,477,000 164,405,000 122,323,000
16.4 Kar veya Zarar 3,406,507,000 2,485,013,000 1,972,267,588 4,616,689,848
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı 0 0 0 3,683,725,000
16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı 3,406,507,000 2,485,013,000 1,972,267,588 932,964,848
PASİF TOPLAMI 254,342,586,000 260,699,632,000 235,912,119,347 232,245,242,039
GARANTİ BANKASI
 
I. FAİZ GELİRLERİ 17,420,007,000 12,620,470,000 8,334,506,000 3,891,795,000
1.1 Kredilerden Alınan Faizler 13,647,803,000 9,987,234,000 6,405,581,000 3,108,843,000
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 64,591,000 39,454,000 19,420,000 6,302,000
1.3 Bankalardan Alınan Faizler 73,412,000 60,670,000 46,176,000 26,617,000
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 3,160,000 2,337,000 1,621,000 1,070,000
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 3,457,696,000 2,405,409,000 1,778,131,000 705,084,000
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 15,331,000 13,002,000 10,092,000 6,857,000
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0 0 0 0
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 1,813,563,000 1,264,472,000 914,096,000 381,340,000
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 1,628,802,000 1,127,935,000 853,943,000 316,887,000
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri 0 0 0 0
1.7 Diğer Faiz Gelirleri 173,345,000 125,366,000 83,577,000 43,879,000
II. FAİZ GİDERLERİ 8,178,674,000 6,015,926,000 3,893,016,000 1,958,520,000
2.1 Mevduata Verilen Faizler 5,685,660,000 4,173,110,000 2,715,277,000 1,354,211,000
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 935,579,000 712,645,000 473,518,000 236,587,000
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 700,891,000 477,422,000 286,947,000 156,080,000
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 836,939,000 635,377,000 401,436,000 198,471,000
2.5 Diğer Faiz Giderleri 19,605,000 17,372,000 15,838,000 13,171,000
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) 9,241,333,000 6,604,544,000 4,441,490,000 1,933,275,000
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 2,922,551,000 2,204,528,000 1,454,967,000 753,187,000
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 3,822,532,000 2,866,386,000 1,869,436,000 942,076,000
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden 278,926,000 206,861,000 133,562,000 65,538,000
4.1.2 Diğer 3,543,606,000 2,659,525,000 1,735,874,000 876,538,000
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 899,981,000 661,858,000 414,469,000 188,889,000
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere 3,204,000 2,227,000 1,539,000 543,000
4.2.2 Diğer 896,777,000 659,631,000 412,930,000 188,346,000
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 5,102,000 5,102,000 5,102,000 0
VI. TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -1,075,618,000 -723,323,000 -351,329,000 -22,267,000
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 514,559,000 741,022,000 250,923,000 214,278,000
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -2,231,685,000 -1,556,439,000 -1,274,994,000 -1,341,836,000
6.3 Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 641,508,000 92,094,000 672,742,000 1,105,291,000
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 916,689,000 641,807,000 491,407,000 353,868,000
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 12,010,057,000 8,732,658,000 6,041,637,000 3,018,063,000
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 2,218,194,000 1,566,402,000 1,016,674,000 592,845,000
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 5,883,301,000 4,309,689,000 2,802,815,000 1,471,416,000
XI. NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X) 3,908,562,000 2,856,567,000 2,222,148,000 953,802,000
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 400,315,000 318,560,000 227,271,588 145,571,671
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0 0 0 0
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV) 4,308,877,000 3,175,127,000 2,449,419,588 1,099,373,671
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 902,370,000 706,189,000 510,734,000 236,926,000
16.1 Cari Vergi Karşılığı 728,172,000 326,574,000 328,654,000 330,425,000
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 174,198,000 379,615,000 182,080,000 -93,499,000
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) 3,406,507,000 2,468,938,000 1,938,685,588 862,447,671
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER - - - -
18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri - - - -
18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları - - - -
18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri - - - -
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) - - - -
19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri - - - -
19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları - - - -
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri - - - -
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) - - - -
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) - - - -
21.1 Cari Vergi Karşılığı - - - -
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı - - - -
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) 0 0 0 0
DİĞER KAR/ZARAR - - - -
XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) 3,406,507,000 2,468,938,000 1,938,685,588 862,447,671
23.1 Grubun Karı/Zararı 3,406,507,000 2,468,938,000 1,938,685,588 862,447,671
23.2 Azınlık Hakları Karı/Zararı (-) - - - -
Hisse Başına Kar/Zarar 0.81 0.59 0.46 0.21