Bilanço ve gelir tablolarını görüntülemek istediğiniz, 'hisse' ve 'dönemi' seçerek 'Tamam' butonuna basınız.
Hisse Dönem Baz Tür
       
Tarihi Maliyetli
GARANTİ BANKASI
  2016/12 2016/09 2016/06 2016/03
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 23,785,134,000 31,304,460,000 25,255,847,000 27,560,904,000
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 3,506,428,000 1,585,922,000 1,839,807,000 2,251,221,000
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 3,506,428,000 1,585,922,000 1,839,807,000 2,051,795,000
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 71,437,000 92,892,000 63,259,000 187,360,000
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 21,137,000 31,036,000 32,060,000 31,708,000
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 3,390,985,000 1,456,483,000 1,739,009,000 1,829,223,000
2.1.4 Diğer Menkul Değerler 22,869,000 5,511,000 5,479,000 3,504,000
2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0 0 0 199,426,000
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0
2.2.3 Krediler 0 0 0 199,426,000
2.2.4 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0
III. BANKALAR 12,318,926,000 9,069,061,000 10,713,230,000 14,007,622,000
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 351,691,000 299,204,000 200,996,000 7,010,000
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 351,691,000 299,204,000 200,996,000 7,010,000
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 19,912,569,000 19,340,074,000 19,762,637,000 20,299,599,000
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 194,907,000 180,020,000 169,078,000 344,007,000
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 18,011,130,000 17,741,800,000 18,214,692,000 18,594,678,000
5.3 Diğer Menkul Değerler 1,706,532,000 1,418,254,000 1,378,867,000 1,360,914,000
VI. KREDİLER 186,048,228,000 172,133,118,000 168,319,713,000 163,989,598,000
6.1 Krediler 185,042,945,000 171,080,231,000 167,318,475,000 163,131,362,000
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 2,964,089,000 2,632,298,000 2,796,929,000 2,750,438,000
6.1.2 Diğer 182,078,856,000 168,447,933,000 164,521,546,000 160,380,924,000
6.2 Takipteki Krediler 5,272,774,000 5,328,320,000 4,841,052,000 4,477,559,000
6.3 Özel Karşılıklar (-) 4,267,491,000 4,275,433,000 3,839,814,000 3,619,323,000
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 23,640,184,000 21,758,116,000 21,549,906,000 21,109,676,000
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 19,108,804,000 17,926,786,000 17,540,641,000 17,209,766,000
8.2 Diğer Menkul Değerler 4,531,380,000 3,831,330,000 4,009,265,000 3,899,910,000
IX. İŞTİRAKLER (Net) 36,698,000 36,698,000 36,698,000 36,698,000
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0
9.2 Konsolide Edilmeyenler 36,698,000 36,698,000 36,698,000 36,698,000
9.2.1 Mali İştirakler 33,032,000 33,032,000 33,032,000 33,032,000
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler 3,666,000 3,666,000 3,666,000 3,666,000
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 5,173,864,000 5,091,019,000 4,819,237,000 4,696,715,000
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 5,069,628,000 4,986,783,000 4,715,001,000 4,592,479,000
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 104,236,000 104,236,000 104,236,000 104,236,000
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0 0 0 0
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0
11.2 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0
11.2.1 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0 0 0 0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0
12.3 Diğer 0 0 0 0
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 589,214,000 283,059,000 253,937,000 537,046,000
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 84,366,000 4,604,000 10,137,000 29,164,000
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 504,848,000 278,455,000 243,800,000 507,882,000
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 3,388,748,000 3,194,174,000 3,095,701,000 3,074,331,000
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 239,013,000 215,239,000 213,988,000 209,376,000
15.1 Şerefiye 0 0 0 0
15.2 Diğer 239,013,000 215,239,000 213,988,000 209,376,000
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 670,370,000 610,083,000 381,312,000 381,290,000
XVII. VERGİ VARLIĞI 127,709,000 282,678,000 507,373,000 461,016,000
17.1 Cari Vergi Varlığı 0 0 0 0
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 127,709,000 282,678,000 507,373,000 461,016,000
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 589,726,000 475,512,000 415,259,000 384,697,000
18.1 Satış Amaçlı 589,726,000 475,512,000 415,259,000 384,697,000
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0
XIX. DİĞER AKTİFLER 3,776,898,000 3,959,403,000 4,163,269,000 5,322,937,000
AKTİF TOPLAMI 284,155,400,000 269,637,820,000 261,528,910,000 264,329,736,000
I. MEVDUAT 161,231,597,000 150,937,190,000 154,718,126,000 149,021,314,000
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 1,970,471,000 1,880,079,000 1,920,111,000 1,643,735,000
1.2 Diğer 159,261,126,000 149,057,111,000 152,798,015,000 147,377,579,000
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 3,496,622,000 1,653,932,000 2,590,439,000 2,753,615,000
III. ALINAN KREDİLER 40,286,368,000 33,039,909,000 31,818,452,000 31,026,182,000
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 9,769,387,000 17,354,831,000 6,456,878,000 15,755,629,000
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 2,501,180,000 10,202,337,000 0 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 90,026,000
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 7,268,207,000 7,152,494,000 6,456,878,000 15,665,603,000
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 16,436,879,000 14,127,222,000 14,519,842,000 15,010,067,000
5.1 Bonolar 1,213,929,000 417,533,000 1,325,470,000 1,170,401,000
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0
5.3 Tahviller 15,222,950,000 13,709,689,000 13,194,372,000 13,839,666,000
VI. FONLAR 0 0 0 0
6.1 Müstakriz Fonları 0 0 0 0
6.2 Diğer 0 0 0 0
VII. MUHTELİF BORÇLAR 9,088,139,000 8,951,407,000 9,026,022,000 9,046,592,000
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2,981,312,000 3,736,500,000 3,788,220,000 4,633,716,000
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 17,092,000 14,756,000 8,893,000 11,401,000
10.1 Finansal Kiralama Borçları 18,404,000 15,911,000 9,646,000 12,494,000
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0
10.3 Diğer 0 0 0 0
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 1,312,000 1,155,000 753,000 1,093,000
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 279,536,000 468,301,000 556,846,000 391,462,000
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 257,733,000 391,035,000 445,248,000 308,482,000
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 21,803,000 77,266,000 111,598,000 82,980,000
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0
XII. KARŞILIKLAR 4,614,004,000 4,529,425,000 4,322,203,000 4,419,894,000
12.1 Genel Karşılıklar 3,171,163,000 3,135,800,000 3,128,089,000 3,066,027,000
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 679,871,000 699,157,000 621,903,000 617,544,000
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0
12.5 Diğer Karşılıklar 762,970,000 694,468,000 572,211,000 736,323,000
XII. VERGİ BORCU 415,384,000 358,139,000 663,335,000 620,362,000
13.1 Cari Vergi Borcu 415,384,000 358,139,000 663,335,000 620,362,000
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0 0
14.1 Satış Amaçlı 0 0 0 0
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0 0 0 0
XVI. ÖZKAYNAKLAR 35,539,080,000 34,466,208,000 33,059,654,000 31,639,502,000
16.1 Ödenmiş Sermaye 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000
16.2 Sermaye Yedekleri 2,882,801,000 2,995,099,000 2,929,349,000 3,051,143,000
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 11,880,000 11,880,000 11,880,000 11,880,000
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları 622,143,000 722,759,000 638,143,000 710,282,000
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 1,626,437,000 1,626,756,000 1,626,756,000 1,629,927,000
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0
16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 1,891,000 1,891,000 1,891,000 1,891,000
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) -48,486,000 -64,758,000 -45,892,000 592,000
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri 668,936,000 696,571,000 696,571,000 696,571,000
16.3 Kar Yedekleri 23,385,730,000 23,360,229,000 23,350,043,000 23,347,821,000
16.3.1 Yasal Yedekler 1,206,160,000 1,204,782,000 1,204,123,000 1,204,184,000
16.3.2 Statü Yedekleri 0 0 0 0
16.3.3 Olağanüstü Yedekler 21,972,914,000 21,968,100,000 21,967,806,000 21,964,663,000
16.3.4 Diğer Kar Yedekleri 206,656,000 187,347,000 178,114,000 178,974,000
16.4 Kar veya Zarar 5,070,549,000 3,910,880,000 2,580,262,000 1,040,538,000
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı 0 0 0 0
16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı 5,070,549,000 3,910,880,000 2,580,262,000 1,040,538,000
PASİF TOPLAMI 284,155,400,000 269,637,820,000 261,528,910,000 264,329,736,000
GARANTİ BANKASI
 
I. FAİZ GELİRLERİ 20,915,217,000 15,368,625,000 10,010,207,000 4,896,735,000
1.1 Kredilerden Alınan Faizler 16,783,444,000 12,202,092,000 7,930,414,000 3,859,036,000
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 237,553,000 161,454,000 97,659,000 42,745,000
1.3 Bankalardan Alınan Faizler 89,536,000 65,901,000 42,605,000 17,656,000
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 6,417,000 4,312,000 2,285,000 785,000
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 3,577,267,000 2,777,394,000 1,836,682,000 927,473,000
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 17,461,000 11,882,000 7,524,000 4,183,000
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0 0 - -
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 1,903,637,000 1,490,017,000 987,073,000 501,409,000
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 1,656,169,000 1,275,495,000 842,085,000 421,881,000
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri 0 0 - -
1.7 Diğer Faiz Gelirleri 221,000,000 157,472,000 100,562,000 49,040,000
II. FAİZ GİDERLERİ 9,818,275,000 7,244,651,000 4,767,943,000 2,407,204,000
2.1 Mevduata Verilen Faizler 6,883,319,000 5,146,700,000 3,374,075,000 1,697,759,000
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 945,054,000 674,065,000 442,183,000 223,790,000
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 998,553,000 699,683,000 479,423,000 251,240,000
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 964,300,000 699,732,000 452,326,000 219,450,000
2.5 Diğer Faiz Giderleri 27,049,000 24,471,000 19,936,000 14,965,000
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) 11,096,942,000 8,123,974,000 5,242,264,000 2,489,531,000
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 3,151,738,000 2,339,586,000 1,543,736,000 781,125,000
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 4,142,158,000 3,072,011,000 2,024,717,000 1,009,852,000
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden 320,899,000 232,034,000 152,053,000 74,484,000
4.1.2 Diğer 3,821,259,000 2,839,977,000 1,872,664,000 935,368,000
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 990,420,000 732,425,000 480,981,000 228,727,000
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere 3,138,000 2,210,000 1,472,000 743,000
4.2.2 Diğer 987,282,000 730,215,000 479,509,000 227,984,000
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 6,902,000 6,902,000 6,902,000 -
VI. TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -791,241,000 -662,559,000 -554,880,000 -247,343,000
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 290,027,000 112,584,000 19,714,000 1,472,000
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -742,585,000 -792,205,000 -943,469,000 -372,406,000
6.3 Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -338,683,000 17,062,000 368,875,000 123,591,000
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 1,364,227,000 1,153,195,000 1,008,204,000 347,874,000
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 14,828,568,000 10,961,098,000 7,246,226,000 3,371,187,000
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 2,814,864,000 2,155,848,000 1,392,106,000 748,323,000
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 6,118,538,000 4,344,651,000 2,926,538,000 1,482,959,000
XI. NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X) 5,895,166,000 4,460,599,000 2,927,582,000 1,139,905,000
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 - -
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 398,272,000 339,790,000 213,296,000 141,940,000
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0 0 - -
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV) 6,293,438,000 4,800,389,000 3,140,878,000 1,281,845,000
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 1,222,889,000 889,509,000 560,616,000 241,307,000
16.1 Cari Vergi Karşılığı 884,471,000 785,178,000 701,358,000 335,945,000
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 338,418,000 104,331,000 -140,742,000 -94,638,000
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) 5,070,549,000 3,910,880,000 2,580,262,000 1,040,538,000
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 - -
18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 - -
18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 - -
18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 - -
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 - -
19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 - -
19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 - -
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 - -
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) 0 0 - -
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 0 0 - -
21.1 Cari Vergi Karşılığı 0 0 - -
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0 0 - -
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) 0 0 - -
DİĞER KAR/ZARAR - - - -
XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) 5,070,549,000 3,910,880,000 2,580,262,000 1,040,538,000
23.1 Grubun Karı/Zararı 5,070,549,000 3,910,880,000 2,580,262,000 1,040,538,000
23.2 Azınlık Hakları Karı/Zararı (-) 0 0 - -
Hisse Başına Kar/Zarar - - - -