Bilanço ve gelir tablolarını görüntülemek istediğiniz, 'hisse' ve 'dönemi' seçerek 'Tamam' butonuna basınız.
Hisse Dönem Baz Tür
       
Tarihi Maliyetli
GARANTİ BANKASI
  2015/06 2015/03 2014/12 2014/09
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 25,549,214,000 25,083,872,000 25,072,652,000 23,994,492,000
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 2,130,048,000 2,320,949,000 1,883,917,000 1,733,690,000
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 1,932,928,000 2,121,030,000 1,682,532,000 1,536,173,000
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 68,518,000 105,557,000 46,100,000 349,135,000
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 64,756,000 58,233,000 63,609,000 65,154,000
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 1,772,500,000 1,931,532,000 1,291,012,000 1,098,591,000
2.1.4 Diğer Menkul Değerler 27,154,000 25,708,000 281,811,000 23,293,000
2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 197,120,000 199,919,000 201,385,000 197,517,000
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0
2.2.3 Krediler 197,120,000 199,919,000 201,385,000 197,517,000
2.2.4 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0
III. BANKALAR 8,285,418,000 10,270,751,000 8,439,949,000 8,643,972,000
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 80,446,000 0
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0 0 80,446,000 0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 19,706,301,000 19,588,525,000 20,051,986,000 21,221,220,000
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 101,757,000 100,216,000 98,607,000 91,234,000
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 17,887,559,000 17,466,027,000 18,104,681,000 19,359,555,000
5.3 Diğer Menkul Değerler 1,716,985,000 2,022,282,000 1,848,698,000 1,770,431,000
VI. KREDİLER 149,078,647,000 145,121,425,000 134,057,798,000 130,755,775,000
6.1 Krediler 148,385,499,000 144,473,387,000 133,430,930,000 130,188,244,000
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 2,950,410,000 2,821,776,000 2,543,637,000 2,305,257,000
6.1.2 Diğer 145,435,089,000 141,651,611,000 130,887,293,000 127,882,987,000
6.2 Takipteki Krediler 3,662,377,000 3,413,624,000 3,300,829,000 2,990,968,000
6.3 Özel Karşılıklar (-) 2,969,229,000 2,765,586,000 2,673,961,000 2,423,437,000
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 20,735,216,000 19,558,499,000 21,014,502,000 20,099,245,000
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 17,040,917,000 16,495,443,000 18,001,879,000 17,647,227,000
8.2 Diğer Menkul Değerler 3,694,299,000 3,063,056,000 3,012,623,000 2,452,018,000
IX. İŞTİRAKLER (Net) 36,698,000 36,698,000 36,698,000 36,698,000
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0
9.2 Konsolide Edilmeyenler 36,698,000 36,698,000 36,698,000 36,698,000
9.2.1 Mali İştirakler 33,032,000 33,032,000 33,032,000 33,032,000
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler 3,666,000 3,666,000 3,666,000 3,666,000
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 3,447,212,000 3,259,649,000 3,262,247,000 3,352,406,000
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 3,342,976,000 3,155,413,000 3,158,011,000 3,248,321,000
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 104,236,000 104,236,000 104,236,000 104,085,000
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0 0 0 0
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0
11.2 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0
11.2.1 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0 0 0 0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0
12.3 Diğer 0 0 0 0
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 478,780,000 337,343,000 166,252,000 216,354,000
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 46,846,000 27,813,000 31,241,000 36,155,000
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 431,934,000 309,530,000 135,011,000 180,199,000
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1,344,580,000 1,326,965,000 1,357,417,000 1,235,736,000
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 168,209,000 168,883,000 173,966,000 167,054,000
15.1 Şerefiye 0 0 0 0
15.2 Diğer 168,209,000 168,883,000 173,966,000 167,054,000
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 145,174,000 146,320,000 147,465,000 139,193,000
XVII. VERGİ VARLIĞI 303,302,000 493,103,000 372,090,000 231,027,000
17.1 Cari Vergi Varlığı 43,899,000 0 0 0
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 259,403,000 493,103,000 372,090,000 231,027,000
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 224,430,000 166,268,000 171,016,000 150,778,000
18.1 Satış Amaçlı 224,430,000 166,268,000 171,016,000 150,778,000
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0
XIX. DİĞER AKTİFLER 3,415,858,000 3,517,892,000 2,630,103,000 2,913,680,000
AKTİF TOPLAMI 235,049,087,000 231,397,142,000 218,918,504,000 214,891,320,000
I. MEVDUAT 132,043,136,000 128,803,433,000 120,307,981,000 113,885,962,000
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 1,290,511,000 1,414,289,000 1,565,701,000 1,684,698,000
1.2 Diğer 130,752,625,000 127,389,144,000 118,742,280,000 112,201,264,000
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 2,395,834,000 3,133,867,000 1,574,243,000 1,444,983,000
III. ALINAN KREDİLER 32,412,072,000 31,733,794,000 32,323,410,000 32,049,646,000
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 11,854,735,000 12,598,338,000 11,385,920,000 14,666,937,000
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0 0 0 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 0
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 11,854,735,000 12,598,338,000 11,385,920,000 14,666,937,000
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 13,968,656,000 13,694,582,000 13,352,247,000 13,834,196,000
5.1 Bonolar 1,375,314,000 1,431,265,000 1,476,433,000 1,396,646,000
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0
5.3 Tahviller 12,593,342,000 12,263,317,000 11,875,814,000 12,437,550,000
VI. FONLAR 0 0 0 0
6.1 Müstakriz Fonları 0 0 0 0
6.2 Diğer 0 0 0 0
VII. MUHTELİF BORÇLAR 7,650,493,000 6,942,313,000 6,816,630,000 6,915,576,000
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 3,107,583,000 3,014,527,000 2,383,895,000 2,783,350,000
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 408,000 401,000 538,000 263,000
10.1 Finansal Kiralama Borçları 430,000 424,000 576,000 276,000
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0
10.3 Diğer 0 0 0 0
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 22,000 23,000 38,000 13,000
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 231,843,000 325,746,000 279,383,000 117,461,000
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 205,323,000 246,925,000 211,503,000 113,894,000
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 26,520,000 78,821,000 67,880,000 3,567,000
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0
XII. KARŞILIKLAR 3,963,349,000 3,829,637,000 3,691,967,000 3,531,004,000
12.1 Genel Karşılıklar 2,725,159,000 2,620,086,000 2,434,629,000 2,330,763,000
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 537,207,000 524,029,000 497,565,000 535,364,000
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0
12.5 Diğer Karşılıklar 700,983,000 685,522,000 759,773,000 664,877,000
XII. VERGİ BORCU 318,795,000 571,340,000 660,650,000 414,166,000
13.1 Cari Vergi Borcu 318,795,000 571,340,000 660,650,000 414,166,000
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0 0
14.1 Satış Amaçlı 0 0 0 0
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 149,280,000 138,249,000 140,766,000 142,119,000
XVI. ÖZKAYNAKLAR 26,952,903,000 26,610,915,000 26,000,874,000 25,105,657,000
16.1 Ödenmiş Sermaye 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000
16.2 Sermaye Yedekleri 2,189,839,000 2,322,975,000 2,496,519,000 2,376,063,000
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 11,880,000 11,880,000 11,880,000 11,880,000
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları 1,283,526,000 1,470,483,000 1,655,856,000 1,398,463,000
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 175,403,000 175,034,000 175,034,000 175,034,000
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0
16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 1,891,000 1,891,000 1,891,000 1,891,000
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) -3,402,000 -56,854,000 -68,683,000 18,122,000
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri 720,541,000 720,541,000 720,541,000 770,673,000
16.3 Kar Yedekleri 18,747,300,000 16,102,921,000 16,104,107,000 16,106,911,000
16.3.1 Yasal Yedekler 1,167,498,000 1,131,025,000 1,131,122,000 1,131,334,000
16.3.2 Statü Yedekleri 0 0 0 0
16.3.3 Olağanüstü Yedekler 17,415,397,000 14,849,573,000 14,849,587,000 14,838,823,000
16.3.4 Diğer Kar Yedekleri 164,405,000 122,323,000 123,398,000 136,754,000
16.4 Kar veya Zarar 1,815,764,000 3,985,019,000 3,200,248,000 2,422,683,000
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı 0 3,200,248,000 0 0
16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı 1,815,764,000 784,771,000 3,200,248,000 2,422,683,000
PASİF TOPLAMI 235,049,087,000 231,397,142,000 218,918,504,000 214,891,320,000
GARANTİ BANKASI
 
I. FAİZ GELİRLERİ 8,334,506,000 3,891,795,000 15,085,537,000 11,111,920,000
1.1 Kredilerden Alınan Faizler 6,405,581,000 3,108,843,000 11,110,958,000 8,120,402,000
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 19,420,000 6,302,000 1,587,000 0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler 46,176,000 26,617,000 139,783,000 117,038,000
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 1,621,000 1,070,000 4,096,000 3,570,000
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 1,778,131,000 705,084,000 3,687,727,000 2,769,525,000
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 10,092,000 6,857,000 34,536,000 28,893,000
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0 0 0 0
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 914,096,000 381,340,000 1,961,190,000 1,499,262,000
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 853,943,000 316,887,000 1,692,001,000 1,241,370,000
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri 0 0 0 0
1.7 Diğer Faiz Gelirleri 83,577,000 43,879,000 141,386,000 101,385,000
II. FAİZ GİDERLERİ 3,893,016,000 1,958,520,000 7,642,849,000 5,828,085,000
2.1 Mevduata Verilen Faizler 2,715,277,000 1,354,211,000 5,106,074,000 3,886,485,000
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 473,518,000 236,587,000 992,886,000 750,952,000
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 286,947,000 156,080,000 753,674,000 612,255,000
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 401,436,000 198,471,000 778,497,000 570,699,000
2.5 Diğer Faiz Giderleri 15,838,000 13,171,000 11,718,000 7,694,000
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) 4,441,490,000 1,933,275,000 7,442,688,000 5,283,835,000
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 1,454,967,000 753,187,000 2,949,020,000 2,261,350,000
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1,869,436,000 942,076,000 3,728,187,000 2,833,931,000
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden 133,562,000 65,538,000 243,048,000 180,528,000
4.1.2 Diğer 1,735,874,000 876,538,000 3,485,139,000 2,653,403,000
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 414,469,000 188,889,000 779,167,000 572,581,000
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere 1,539,000 543,000 1,150,000 943,000
4.2.2 Diğer 412,930,000 188,346,000 778,017,000 571,638,000
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 5,102,000 0 1,842,000 1,842,000
VI. TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -262,869,000 -25,545,000 -194,167,000 -55,959,000
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 250,923,000 214,278,000 -144,144,000 -51,729,000
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -1,274,994,000 -1,341,836,000 -1,102,829,000 -626,479,000
6.3 Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 761,202,000 1,102,013,000 1,052,806,000 622,249,000
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 491,407,000 353,868,000 482,827,000 406,742,000
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 6,130,097,000 3,014,785,000 10,682,210,000 7,897,810,000
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 1,016,674,000 592,845,000 1,806,733,000 1,304,064,000
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 2,760,837,000 1,383,269,000 4,713,014,000 3,454,933,000
XI. NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X) 2,352,586,000 1,038,671,000 4,162,463,000 3,138,813,000
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0 0 0 0
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0 0 0 0
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV) 2,352,586,000 1,038,671,000 4,162,463,000 3,138,813,000
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 536,822,000 253,900,000 962,215,000 716,130,000
16.1 Cari Vergi Karşılığı 337,406,000 342,470,000 1,321,500,000 895,936,000
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 199,416,000 -88,570,000 -359,285,000 -179,806,000
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) 1,815,764,000 784,771,000 3,200,248,000 2,422,683,000
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0
18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 0 0
18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 0 0
18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0
19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 0 0
19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 0 0
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) 0 0 0 0
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 0 0 0 0
21.1 Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0 0 0 0
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) 0 0 0 0
DİĞER KAR/ZARAR - - - -
XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) 1,815,764,000 784,771,000 3,200,248,000 2,422,683,000
23.1 Grubun Karı/Zararı 1,815,764,000 784,771,000 3,200,248,000 2,422,683,000
23.2 Azınlık Hakları Karı/Zararı (-) - - - -
Hisse Başına Kar/Zarar 0.43 0.19 0.76 0.58