Bilanço ve gelir tablolarını görüntülemek istediğiniz, 'hisse' ve 'dönemi' seçerek 'Tamam' butonuna basınız.
Hisse Dönem Baz Tür
       
Tarihi Maliyetli
GARANTİ BANKASI
  2016/06 2016/03 2015/12 2015/09
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 25,255,847,000 27,560,904,000 25,151,523,000 32,948,561,000
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) 1,839,807,000 2,251,221,000 1,848,467,000 2,738,487,000
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 1,839,807,000 2,051,795,000 1,650,349,000 2,542,217,000
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 63,259,000 187,360,000 88,444,000 37,676,000
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 32,060,000 31,708,000 45,474,000 47,923,000
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 1,739,009,000 1,829,223,000 1,483,489,000 2,420,832,000
2.1.4 Diğer Menkul Değerler 5,479,000 3,504,000 32,942,000 35,786,000
2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0 199,426,000 198,118,000 196,270,000
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0
2.2.3 Krediler 0 199,426,000 198,118,000 196,270,000
2.2.4 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0
III. BANKALAR 10,713,230,000 14,007,622,000 11,847,495,000 12,424,070,000
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 200,996,000 7,010,000 61,069,000 120,201,000
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 200,996,000 7,010,000 61,069,000 120,201,000
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 19,762,637,000 20,299,599,000 20,519,801,000 19,076,017,000
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 169,078,000 344,007,000 334,569,000 97,615,000
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 18,214,692,000 18,594,678,000 18,761,559,000 17,517,992,000
5.3 Diğer Menkul Değerler 1,378,867,000 1,360,914,000 1,423,673,000 1,460,410,000
VI. KREDİLER 168,319,713,000 163,989,598,000 159,139,923,000 159,579,227,000
6.1 Krediler 167,318,475,000 163,131,362,000 158,303,596,000 158,860,757,000
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 2,796,929,000 2,750,438,000 3,132,513,000 2,838,701,000
6.1.2 Diğer 164,521,546,000 160,380,924,000 155,171,083,000 156,022,056,000
6.2 Takipteki Krediler 4,841,052,000 4,477,559,000 4,404,025,000 3,756,369,000
6.3 Özel Karşılıklar (-) 3,839,814,000 3,619,323,000 3,567,698,000 3,037,899,000
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 21,549,906,000 21,109,676,000 21,755,812,000 21,752,920,000
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 17,540,641,000 17,209,766,000 17,776,978,000 17,632,975,000
8.2 Diğer Menkul Değerler 4,009,265,000 3,899,910,000 3,978,834,000 4,119,945,000
IX. İŞTİRAKLER (Net) 36,698,000 36,698,000 36,698,000 36,698,000
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0
9.2 Konsolide Edilmeyenler 36,698,000 36,698,000 36,698,000 36,698,000
9.2.1 Mali İştirakler 33,032,000 33,032,000 33,032,000 33,032,000
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler 3,666,000 3,666,000 3,666,000 3,666,000
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 4,819,237,000 4,696,715,000 4,446,499,000 4,592,301,000
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 4,715,001,000 4,592,479,000 4,342,263,000 4,488,065,000
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 104,236,000 104,236,000 104,236,000 104,236,000
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0 0 0 0
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0
11.2 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0
11.2.1 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0 0 0 0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0
12.3 Diğer 0 0 0 0
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 253,937,000 537,046,000 680,997,000 819,770,000
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 10,137,000 29,164,000 68,099,000 56,452,000
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 243,800,000 507,882,000 612,898,000 763,318,000
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 3,095,701,000 3,074,331,000 3,074,225,000 1,373,890,000
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 213,988,000 209,376,000 182,590,000 166,870,000
15.1 Şerefiye 0 0 0 0
15.2 Diğer 213,988,000 209,376,000 182,590,000 166,870,000
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 381,312,000 381,290,000 381,270,000 144,028,000
XVII. VERGİ VARLIĞI 507,373,000 461,016,000 381,541,000 312,335,000
17.1 Cari Vergi Varlığı 0 0 0 60,564,000
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 507,373,000 461,016,000 381,541,000 251,771,000
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 415,259,000 384,697,000 346,979,000 296,172,000
18.1 Satış Amaçlı 415,259,000 384,697,000 346,979,000 296,172,000
18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0
XIX. DİĞER AKTİFLER 4,163,269,000 5,322,937,000 4,487,697,000 4,318,085,000
AKTİF TOPLAMI 261,528,910,000 264,329,736,000 254,342,586,000 260,699,632,000
I. MEVDUAT 154,718,126,000 149,021,314,000 140,899,332,000 149,357,659,000
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 1,920,111,000 1,643,735,000 1,566,920,000 2,640,251,000
1.2 Diğer 152,798,015,000 147,377,579,000 139,332,412,000 146,717,408,000
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 2,590,439,000 2,753,615,000 2,263,637,000 3,332,963,000
III. ALINAN KREDİLER 31,818,452,000 31,026,182,000 33,437,797,000 33,958,332,000
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 6,456,878,000 15,755,629,000 15,068,161,000 13,583,145,000
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0 0 0 0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0 90,026,000 0 0
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 6,456,878,000 15,665,603,000 15,068,161,000 13,583,145,000
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 14,519,842,000 15,010,067,000 14,198,769,000 15,041,637,000
5.1 Bonolar 1,325,470,000 1,170,401,000 950,933,000 1,185,402,000
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0
5.3 Tahviller 13,194,372,000 13,839,666,000 13,247,836,000 13,856,235,000
VI. FONLAR 0 0 0 0
6.1 Müstakriz Fonları 0 0 0 0
6.2 Diğer 0 0 0 0
VII. MUHTELİF BORÇLAR 9,026,022,000 9,046,592,000 8,336,852,000 8,177,843,000
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 3,788,220,000 4,633,716,000 3,825,065,000 3,913,749,000
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 8,893,000 11,401,000 10,968,000 12,584,000
10.1 Finansal Kiralama Borçları 9,646,000 12,494,000 11,985,000 13,909,000
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0
10.3 Diğer 0 0 0 0
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 753,000 1,093,000 1,017,000 1,325,000
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 556,846,000 391,462,000 250,491,000 338,776,000
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 445,248,000 308,482,000 221,563,000 286,674,000
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 111,598,000 82,980,000 28,928,000 52,102,000
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0
XII. KARŞILIKLAR 4,322,203,000 4,419,894,000 4,250,064,000 4,269,806,000
12.1 Genel Karşılıklar 3,128,089,000 3,066,027,000 3,002,057,000 2,960,429,000
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 621,903,000 617,544,000 529,537,000 596,666,000
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0
12.5 Diğer Karşılıklar 572,211,000 736,323,000 718,470,000 712,711,000
XII. VERGİ BORCU 663,335,000 620,362,000 660,603,000 278,830,000
13.1 Cari Vergi Borcu 663,335,000 620,362,000 660,603,000 278,830,000
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0 0
14.1 Satış Amaçlı 0 0 0 0
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0 0 159,792,000 167,806,000
XVI. ÖZKAYNAKLAR 33,059,654,000 31,639,502,000 30,981,055,000 28,266,502,000
16.1 Ödenmiş Sermaye 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000 4,200,000,000
16.2 Sermaye Yedekleri 2,929,349,000 3,051,143,000 2,870,616,000 985,851,000
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 11,880,000 11,880,000 11,880,000 11,880,000
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları 638,143,000 710,282,000 441,960,000 39,129,000
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 1,626,756,000 1,629,927,000 1,631,907,000 175,403,000
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0
16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 1,891,000 1,891,000 1,891,000 1,891,000
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) -45,892,000 592,000 86,407,000 37,007,000
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri 696,571,000 696,571,000 696,571,000 720,541,000
16.3 Kar Yedekleri 23,350,043,000 23,347,821,000 20,503,932,000 20,595,638,000
16.3.1 Yasal Yedekler 1,204,123,000 1,204,184,000 1,168,329,000 1,169,081,000
16.3.2 Statü Yedekleri 0 0 0 0
16.3.3 Olağanüstü Yedekler 21,967,806,000 21,964,663,000 19,159,612,000 19,240,080,000
16.3.4 Diğer Kar Yedekleri 178,114,000 178,974,000 175,991,000 186,477,000
16.4 Kar veya Zarar 2,580,262,000 1,040,538,000 3,406,507,000 2,485,013,000
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı 0 0 0 0
16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı 2,580,262,000 1,040,538,000 3,406,507,000 2,485,013,000
PASİF TOPLAMI 261,528,910,000 264,329,736,000 254,342,586,000 260,699,632,000
GARANTİ BANKASI
 
I. FAİZ GELİRLERİ 10,010,207,000 4,896,735,000 17,420,007,000 12,620,470,000
1.1 Kredilerden Alınan Faizler 7,930,414,000 3,859,036,000 13,647,803,000 9,987,234,000
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 97,659,000 42,745,000 64,591,000 39,454,000
1.3 Bankalardan Alınan Faizler 42,605,000 17,656,000 73,412,000 60,670,000
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 2,285,000 785,000 3,160,000 2,337,000
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 1,836,682,000 927,473,000 3,457,696,000 2,405,409,000
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 7,524,000 4,183,000 15,331,000 13,002,000
1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0 0 0 0
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 987,073,000 501,409,000 1,813,563,000 1,264,472,000
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 842,085,000 421,881,000 1,628,802,000 1,127,935,000
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri 0 0 0 0
1.7 Diğer Faiz Gelirleri 100,562,000 49,040,000 173,345,000 125,366,000
II. FAİZ GİDERLERİ 4,767,943,000 2,407,204,000 8,178,674,000 6,015,926,000
2.1 Mevduata Verilen Faizler 3,374,075,000 1,697,759,000 5,685,660,000 4,173,110,000
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 442,183,000 223,790,000 935,579,000 712,645,000
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 479,423,000 251,240,000 700,891,000 477,422,000
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 452,326,000 219,450,000 836,939,000 635,377,000
2.5 Diğer Faiz Giderleri 19,936,000 14,965,000 19,605,000 17,372,000
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) 5,242,264,000 2,489,531,000 9,241,333,000 6,604,544,000
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 1,543,736,000 781,125,000 2,922,551,000 2,204,528,000
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 2,024,717,000 1,009,852,000 3,822,532,000 2,866,386,000
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden 152,053,000 74,484,000 278,926,000 206,861,000
4.1.2 Diğer 1,872,664,000 935,368,000 3,543,606,000 2,659,525,000
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 480,981,000 228,727,000 899,981,000 661,858,000
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere 1,472,000 743,000 3,204,000 2,227,000
4.2.2 Diğer 479,509,000 227,984,000 896,777,000 659,631,000
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 6,902,000 0 5,102,000 5,102,000
VI. TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -554,880,000 -247,343,000 -1,075,618,000 -723,323,000
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 19,714,000 1,472,000 514,559,000 741,022,000
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -943,469,000 -372,406,000 -2,231,685,000 -1,556,439,000
6.3 Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 368,875,000 123,591,000 641,508,000 92,094,000
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 1,008,204,000 347,874,000 916,689,000 641,807,000
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 7,246,226,000 3,371,187,000 12,010,057,000 8,732,658,000
IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 1,392,106,000 748,323,000 2,218,194,000 1,566,402,000
X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 2,926,538,000 1,482,959,000 5,883,301,000 4,309,689,000
XI. NET FAALİYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X) 2,927,582,000 1,139,905,000 3,908,562,000 2,856,567,000
XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0
XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 213,296,000 141,940,000 400,315,000 318,560,000
XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0 0 0 0
XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+XII+XIII+XIV) 3,140,878,000 1,281,845,000 4,308,877,000 3,175,127,000
XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 560,616,000 241,307,000 902,370,000 706,189,000
16.1 Cari Vergi Karşılığı 701,358,000 336,263,000 728,172,000 326,574,000
16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı -140,742,000 -94,956,000 174,198,000 379,615,000
XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) 2,580,262,000 1,040,538,000 3,406,507,000 2,468,938,000
XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 - -
18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 - -
18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 - -
18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 - -
XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 - -
19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 - -
19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 - -
19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 - -
XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) 0 0 - -
XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 0 0 - -
21.1 Cari Vergi Karşılığı 0 0 - -
21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0 0 - -
XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) 0 0 0 0
DİĞER KAR/ZARAR - - - -
XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) 2,580,262,000 1,040,538,000 3,406,507,000 2,468,938,000
23.1 Grubun Karı/Zararı 2,580,262,000 1,040,538,000 3,406,507,000 2,468,938,000
23.2 Azınlık Hakları Karı/Zararı (-) 0 - - -
Hisse Başına Kar/Zarar - 0.25 0.81 0.59